Akty Prawne

Regulaminy

Lp.Nazwa regulaminuFormat
1Regulamin zasad postępowania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy prowadzeniu windykacji należności Spółdzielni
2Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w OSM
3Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach OSM
4Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali w OSM
5Regulamin wyboru najemców lokali użytkowych - garaży w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce
6Regulamin używania lokali w zasobach OSM
7Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
8Regulamin montażu, konserwacji wraz z naprawami bieżącymi instalacji domofonowej w zasobach OSM
9Regulamin montażu, serwisowania, konserwacji i remontu instalacji systemu monitoringu wizyjnego w zasobach OSM
10Regulamin ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetargu na ustanawianie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach OSM
11Regulamin najmu lokali w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
12Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych i usług
13Regulamin Klubu Seniora "Wrzos" Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Gen. J. Hallera 13
14Program odpracowania długu
15Regulamin wyboru najemców lokali użytkowych, terenów osiedlowych i powierzchni ścian w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce.
16Regulamin >Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce
17REGULAMIN korzystania z parkingów, stanowisk postojowych i innych, urządzonych na terenach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
18Regulamin Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
19Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej OSM
20Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN OSM
21Regulamin Komisji Praw Członków Rady Nadzorczej OSM
22Regulaminu montażu klimatyzatorów w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.