Władze

Walne Zgromadzenie

Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Walne Zgromadzenie zajęło stanowisko w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał:

Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich członków oraz wszystkie jej organy. Związanie uchwałą Walnego Zgromadzenia odnosi się tylko do tych uchwał, które dotyczą wszystkich członków w sposób jednakowy a więc uchwał typu normatywnego, określających zasady, na jakich powinny opierać się indywidualne stosunki pomiędzy członkami a Spółdzielnią.

Zgodnie z § 28 Statutu Spółdzielni przebieg poszczególnych części Walnego Zgromadzenia został udokumentowany w protokołach z obrad, które są jawne dla członków Spółdzielni oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.