Działy

Dział Techniczny

BIURO Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

tel. 29- 7666381,   29-7666382,  29-7666277

Kierownik

Małgorzata Dauksza

pokój nr 14, tel. wew. 34
e-mail: mdauksza@osm-ostroleka.pl

Do zadań Działu Technicznego w szczególności należy:

 • opracowanie projektów planu remontów i inwestycji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją oraz rozliczaniem remontów i inwestycji:
  • kompletowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz formalno-prawnej niezbędnej dla realizacji inwestycji i remontów;
  • weryfikacja dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyborem wykonawców robót budowlanych i usług,
  • nadzór nad robotami budowlanymi remontowymi i inwestycyjnymi,
  • współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji inwestycji wspólnych, w tym z właściwymi organami administracji publicznej
  • rozliczanie remontów i inwestycji.
 • dokonywanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych.

Procedury

Inwestycje i Plany remontów budynków

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.