Działy

Dział Kadr Organizacji
i Płac

Biuro Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

Tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277

Kierownik

Danuta Klimek

pokój nr 3, tel. wew. 25
e-mail: dklimek@osm-ostroleka.pl

Realizacja zadań kadrowych wynikających z Kodeksu pracy i innych aktów normatywnych regulujących zatrudnienie pracowników

  • Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, rejestrowanie ofert pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, realizowanie uprawnień pracowniczych, ewidencja czasu pracy, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy
  • Kierowanie pracowników na szkolenia
  • Prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych oraz spraw emerytalno-rentowych
  • Prowadzenie spraw socjalnych
  • Obsługa biura spółdzielni, prowadzenie terminarza spotkań członków Zarządu
  • Prowadzenie rejestru korespondencji, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją poszczególnym komórkom organizacyjnym
  • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem komórek administracyjnych w materiały biurowe
  • Obsługa Rady Nadzorczej

 

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.