Działy

Dział Finansowo Księgowy

Biuro Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

Tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277

Główny Księgowy

Bogusława Drężek

pokój nr 2, tel. wew. 23
e-mail: bdrezek@osm-ostroleka.pl

Czynsze

pokój nr 18, tel. wew. 27 i 37

Realizacja zadań

 • księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • uzgadnianie sald,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych,
 • trzymanie pieczy nad procedurami księgowymi,
 • okresowa inwentaryzacja majątku OSM,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • wydawanie zaświadczeń do celów sprzedaży mieszkań
 • uzgadnianie stanu kont w opłatach za czynsz, wodę,
 • wypełnianie wniosków na dodatek mieszkaniowy, w celu uzyskania dopłat do czynszu,
 • wystawianie faktur za użytkowanie lokali usługowych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu w opłatach mieszkaniowych,
 • wystawianie informacji o wysokości stawek opłat czynszowych,

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.