Władze

Rada Nadzorcza

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą dostępne są po zalogowaniu do elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) w zakładce Dokumenty. Logowanie | eBOK (osm-ostroleka.pl)

KONTAKT

tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 56

e-mail: radanadzorcza@osm-ostroleka.pl

W przypadku odwołania się od decyzji Zarządu, w sprawach określonych przepisami Statutu, należy zgłaszać się do Rady Nadzorczej. Skargi prosimy kierować na piśmie.

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.