OGŁOSZENIA

Przetargi 

Przetargi i Wynajem

Informacja o ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji na remont cz. kanalizacji w 8 budynkach Spółdzielni

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytania ofertowe) na opracowanie dokumentacji projektowo–wykonawczej, odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce.

Informacja o ogłoszonym przetargu na dostawę i montaż 9 wiat śmietnikowych

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn: Wykonanie, dostawa i montaż 9 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: ul. S. Jaracza 6, ul. W. Reymonta 3, ul. M. Konopnickiej 8, ul. gen. A. E Fieldorfa „Nila„ 18, ul. Celulozowa 8, ul. 11 Listopada 4, ul. Dzieci Polskich 6 (przy przedszkolu miejskim). ul. Dzieci Polskich 9, ul. 11 Listopada 2 w Ostrołęce

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.