OGŁOSZENIA

Przetargi 

Przetargi i Wynajem

Informacja o ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji na remont cz. kanalizacji w 8 budynkach Spółdzielni

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytania ofertowe) na opracowanie dokumentacji projektowo–wykonawczej, odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce.

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.