Działy

Dział Członkowsko Mieszkaniowy i Windykacyjny

Biuro Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

Tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277

Kierownik

Jolanta Sadłowska

pokój nr 8 wew. 30
e-mail: jsadlowska@osm-ostroleka.pl

Sprawy członkowsko – mieszkaniowe

Zajmujemy się sprawami i dokumentami w sprawach dotyczących:

 •  przyjmowania w poczet członków Spółdzielni nabywców mieszkań i innych lokali (z umów sprzedaży lokalu, darowizny, spadkobrania, podziałów majątku),
 •  przekształcania praw do lokali w odrębną własność,
 •  zbywania lokali przez członków Spółdzielni i inne osoby – właścicieli lokali,
 •  zmiany właścicieli lokali w zasobach Spółdzielni (na podstawie złożonych aktów notarialnych
   i postanowień Sądu).

Windykacja zadłużeń

Prowadzone działania windykacyjne w zakresie:

 •  wezwania do zapłaty,
 •  pozwy do Sądu o nakazanie zapłaty ,
 •  wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej z:
  •  wynagrodzenia za pracę i innych dochodów,
  • z nieruchomości,
  • z nieruchomości ( z mieszkania własnościowego dłużnika lub innego jego majątku ).

INFORMACJA

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce informuje, że:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian z 20.07.2017 r. , które zostały opublikowane w dzienniku ustaw z dnia 25.08.2017 r. poz. 1596 i obowiązują od dnia 09.09.2017 r. z mocy prawa od dnia 09.09.2017 r. członkami Spółdzielni są osoby, którym przysługują prawa do lokali spółdzielczych lokatorskich i własnościowych. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.