Władze

Zarząd

Biuro Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

Zarząd

Prezes Zarządu

mgr Anna Popławska

tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 22
(Powołana przez Radę Nadzorczą z dniem 26.04.2023 r.)

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Tadeusz Zawistowski

tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 21
(Powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 13.07.2015 r.)

Członek Zarządu

mgr Jolanta Dorota Sadłowska

tel. 29-7666381, wew. 30
(Powołana przez Radę Nadzorczą z dniem 26.04.2023 r.)

Komunikat

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż stosownie do postanowień art. 91 ustawy ? Prawo Spółdzielcze została przeprowadzona lustracja pełna całokształtu działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okres od ostatniej lustracji, tj. od dnia 01 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Ustalenia lustracji zawarto w protokóle przekazanym Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni w dniu jego podpisania, tj. 16 kwietnia 2018 roku.

Postępowanie polustracyjne obejmowało również konferencję polustracyjną, na której przeprowadzający badanie przedstawił organom samorządowym Spółdzielni syntezę ustaleń lustracji.

Protokół z lustracji pełnej oraz wystąpienie polustracyjne z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej zgodnie z art. 93 § 2 Prawa Spółdzielczego Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka Spółdzielni udostępnić do wglądu. Dokumenty te znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 (Dział Kadr, Organizacji i Płac).

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.