Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę na wybór Wykonawcy miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 103,23 m2 w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę na wybór Wykonawcy miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 103,23 m2 w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

INFORMACJE
o ogłoszonym przetargu

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg w trybie zapytania o cenę, na podstawie §6 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na wykonanie robót drogowych, w zakresie:

„Wykonania miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcięciem krawędzi, głębokość 5 cm, ciągów pieszych, pieszo- jezdnych i jezdnych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 103,23 m2 .”

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do czterech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2024 r., do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej