Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę na wymianę 22 sztuk okien w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę na wymianę 22 sztuk okien w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

INFORMACJE
o ogłoszonym przetargu

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg w trybie zapytania o cenę, na podstawie §6 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na:

Dostawę, transport, demontaż dotychczasowych okien i montaż (wraz z wykonaniem obróbek) kompletnych okien PCV – klatkowych oraz zlokalizowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych w kolorze białym, min. 2-szybowych, w ilości 22 sztuk w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do czterech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2024 r., do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej