OGŁOSZENIA

Przetargi 

Przetargi i Wynajem

Informacja o ogłoszonym przetargu

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieścił informację o ogłoszonym przetargu dot. oferty na realizację zadania pn: Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów

Pielęgnację i bieżące utrzymanie w okresie wegetacyjnym terenów zielonych i innych w zasobach Administracji Osiedla nr 1| Administracji Osiedla nr 2 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (oś. 600-lecie, oś. 11 Listopada, oś. Goworowska)

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Ostrołęce 07-410, przy ul. gen. J. Hallera 13, ogłasza postępowanie przetargowe na:
PIELĘGNACJĘ I BIEŻĄCE UTRZYMANIE W OKRESIE WEGETACYJNYM TERENÓW ZIELONYCH I INNYCH W ZASOBACH ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 1 I ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 2 OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (oś. 600-lecie,
oś. 11 Listopada, oś. Goworowska)

Ogłoszenia o przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych – chodników oraz utwardzeń terenu zapewniających obsługę budynku przy ulicy gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego) na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych – chodników oraz utwardzeń terenu zapewniających obsługę budynku przy ulicy gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.