NEWS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicyW. Reymonta 1, kl. II

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicyW. Reymonta 1, kl. II

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie – demontażu dźwigu osobowego, dostawie i montażu nowego dźwigu osobowego elektrycznego wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na jego eksploatację oraz prowadzenie konserwacji bieżącego utrzymania i serwisu w okresie i po okresie gwarancji i rękojmi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy W. Reymonta 1, kl. II

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, w zakresie odnowienia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych, wejść do budynku wraz z remontem posadzek na klatkach schodowych”.