Komunikat
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż stosownie do postanowień art. 91 ustawy ? Prawo Spółdzielcze została przeprowadzona lustracja pełna całokształtu działalności Spółdzielni, za okres od ostatniej lustracji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Ocena polustracyjna wraz z wnioskiem zawarta jest w Protokole z lustracji oraz w wystąpieniu polustracyjnym z dnia 16.04.2021 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu Protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne (art. 93 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze).

Dokumenty te znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 (Dział Kadr, Organizacji i Płac).

 ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ