Działy

Obsługa Prawna

Biuro Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

Zakres kompetencji:

  • Zakres czynności radcy prawnego wynika z Ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych (Dz.U.2002, nr 23, poz.1059).
  • Reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach przed sądami, w tym w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego roszczeń o zapłatę zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz użytkowe, prowadzenie dokumentacji tych spraw
  • Sporządzanie opinii prawnych oraz umów dla potrzeb Spółdzielni
  • Sporządzanie oraz korekta, stosownie do potrzeb, wewnętrznych aktów Spółdzielni takich jak statut, regulaminy czy instrukcje
  • Składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach podlegających wpisaniu do rejestru

System BOK

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od 14 stycznia 2019 r. uruchomiła system eBOK, tj.  elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Aktualności

W tym dziale będziemy zamieszczać informacje o nadchodzących i najświeższych wydarzeniach w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetargi

Dział, w którym zamieszczać będziemy informacje i regulaminy związane z przetargami odbywającym się w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.