ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2024 r. do 20 czerwca 2024 r....