Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 30 czerwca...