NEWS

ADMINISTRATOR
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: ADMINISTRATOR

Ostrołęka, 05.01.2021 r.

OFERTA PRACY

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

ADMINISTRATOR

Miejsce pracy:

Administracja Osiedla Nr 1 ul. gen. Józefa Hallera 13A/26, 07-410 Ostrołęka.

Opis stanowiska pracy:

 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi z zakresu utrzymania ładu, czystości i porządku w budynkach i terenach przyległych,
 • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Nr 1,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obsługiwanych nieruchomości
  Spółdzielni,
 • rozliczanie materiałów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • obsługa interesantów.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • dobra organizacja pracy oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas zastępstwa).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy sekretariat@osm-ostroleka.pl lub osobiście złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie do 11.01.2021 r.

W CV należy umieścić poniższą Klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

………………………………………………..
(data i podpis kandydata do pracy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@osm-ostroleka.pl ? jako pracodawca.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, a następnie niezwłocznie usunięte.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@osm-ostroleka.pl, odoiin@iwa.ostroleka.pl.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.