Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wykonania remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 29 czerwca...
Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wykonania remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej

Ogłoszenie o podwyżce stawek opłat

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 15 kwietnia 2022r. ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.4.2022.1247.XIX.Ary opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji...
Podziękowanie

Podziękowanie

„ Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten kto dużo daje…” (Erich Fromm) Pomagamy Ukrainie Odpowiadając na apel Krajowej Rady Spółdzielczej jako naczelnego organu samorządu spółdzielczego, Rada Nadzorcza OSM Uchwałą nr 13/03/2022 z dnia 9 marca 2022 r. upoważniła...