Życzenia Wielkanocne 2021
Spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu i energii, spędzonych w atmosferze miłości w gronie najbliższych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności członkom Spółdzielni życzą Rada Nadzorcza i Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej