Zawiadomienie o śmierci pracownika Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej śp. Franciszka Budzińskiego
Zawiadomienie o śmierci pracownika Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej śp. Franciszka Budzińskiego

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi,
wieloletniego pracownika Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

śp. Franciszka Budzińskiego

 

Pan Franciszek Budziński od 1979 r. zatrudniony był w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku stolarza, następnie na stanowisku wykwalifikowanego robotnika budowlanego w Zakładzie Remontowo ? Budowlanym Spółdzielni.

Pracując w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 40 lat systematycznie pogłębiał swoją wiedzę praktyczną w zakresu prac stolarskich, remontowych i ogólnobudowlanych.

Na uwagę i szczególne podkreślenie zasługuje również koleżeńska postawa naszego kolegi, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem oraz służył pomocą i radą innym pracownikom. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, jego spokój udzielał się nam wszystkim.

Odszedł od nas dobry pracownik, kolega i przyjaciel.
Odszedł za wcześnie.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Rodzinie zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.