Ogłoszenia

Przetargi

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg „zapytania ofertowe” na wyłonienie wykonawców robót budowlanych i usług
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawców robót budowlanych i usług na konserwację oraz naprawy instalacji elektrycznych, mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności technicznej i użytkowej

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??:

na konserwację oraz naprawy instalacji elektrycznych, mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności technicznej i użytkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem badań instalacji elektrycznych (przeglądy pięcioletnie), w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ? zasoby Administracji Osiedla Nr 2.

Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2020r., umowa na czas nieokreślony

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 5 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert do 19.11.2020r., godz. 1400..

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ