Ogłoszenia

Przetargi

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg „zapytania ofertowe” na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw i rekreacji
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawców robót budowlanych i usług na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw i rekreacji: doposażenie 5 placów w 7 urządzeń.

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??:

na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw i rekreacji: doposażenie 5 placów w 7 urządzeń.

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2021 roku

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert do 01 marca 2021r., do godz. 14:00

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ