Zarząd OSM przypomina
Zarząd OSM przypomina, że od 1 stycznia 2016r. zmianie uległy miesięczne opłaty za lokale mieszkalne

Zarząd OSM przypomina, że od 1 stycznia 2016r. zmianie uległy miesięczne opłaty za lokale mieszkalne.

Zmiany dotyczą:

  1. opłaty za wodomierze ? zmiana stawki 0,70 zł. na 1,52 zł. za jeden wodomierz (z modułem radiowym),
  2. opłaty za odczyt wodomierzy ? wprowadzenie stawki 0,41 zł. za jeden wodomierz,
  3. opłaty za liczniki LEC ? wprowadzenie stawki 7,85 zł. za jeden licznik (wyłącznie dla mieszkańców budynków przy ul. Gen. A. Gorbatowa 12 i 12A).

W miesiącu wrześniu 2015r. Spółdzielnia doręczyła wszystkim mieszkańcom wymiary opłat obowiązujące od 01.01.2016r. wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.