Zapraszamy do siłownii
Zapraszamy do siłowni zrealizowanej w ramach programu OSA 2019

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ? Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w okresie od 25.02.2019 r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 26.11.2019 r. (dzień złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania) zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: ?Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ? Otwartej Strefy Aktywności (OSA) ? wariant podstawowy ? 1 obiekt: siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu, w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Heleny Modrzejewskiej w Ostrołęce?.

W ramach zakresu rzeczowego zadania wykonano siłownię plenerową składającą się z 6 różnych podwójnych urządzeń oraz ze strefy relaksu z ławkami z oparciem ? 5 szt., plenerowymi stołami do szachów ? 2 szt., stojakami na rowery ? 2 szt., koszami na śmieci ? 4 szt., regulaminem korzystania z urządzeń ? 2 szt.

Całkowita wartość zadania wyniosła 49 751,04 zł. w tym dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 24 875,00 zł. Wykonawcą robót była firma ?HERKULES? Sp. z o. o., Sp. kom., z siedzibą w Chrzanowie. Roboty zakończono i odebrano dnia 12.11.2019r.

Główny cel programu to przede wszystkim tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej ? uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

Urządzenia są ogólnodostępne dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich do korzystania z ciekawej formy treningu i wypoczynku na świeżym  powietrzu.