Witaj Maj, piękny Maj…
Słowa tytułu dzisiejszego felietonu to zapożyczenie, cytat z Mazurka 3 Maja, który w słowach "witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj..." oddaje ogląd maja radosnego nie tylko z racji święta Konstytucji 3 Maja.

„Witaj Maj, piękny Maj….”

 

Słowa tytułu dzisiejszego felietonu to zapożyczenie, cytat z Mazurka 3 Maja, który w słowach „witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj…” oddaje ogląd maja radosnego nie tylko z racji święta Konstytucji 3 Maja. Nasz maj był zgoła inny,  dramatycz nie skomplikowany przez koronawir usa,  albo COVID – 19 w oficjalnej nomenklaturze, wprowadził w życie, czyli do codziennego przestrzegania szereg działań i zachowań nieznanych wszystkim. Uważni obserwa torzy korzystający z informacji m edialnych widzieli reakcje i akcje rządzących, zarządzający Spółdzielnią starali się w sposób najpełniejszy, najbardziej kompetentny poradzić sobie z piętrzącymi się zaleceniami, nakazami… Wszystko przez ten pierwszy raz…

Wspomniane nowości w organizacji pracy, relacjach społecznościowych, zaleceniach sanitarno – epidemiologicznych, by na tym poprzestać, wywarły znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni. Inaczej pracowało biuro Zarządu, administracje, Zakład Remontowo – Budowlany. Zmieniły się formy kontaktów i komunikacji członków Spółdzielni z jej władzami i pracownikami. Dramatycznie ograniczone zostały min. działalność społeczno – wychowawcza i oświatowa, głównie przez ostre przepisy sanitarno – epidemiologiczne. Nie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Członków, będą kiedyś, jeszcze nie wiemy kiedy…

Na dodatek zwariowała pogoda. Poza zimnymi ogrodnikami i nie mniej zimną Zośką, w końcu maja przymrozki doprowadziły do łez działkowców, ogrodników… wszystkich… Rada Nadzorcza pracowała, tak jak cała Spółdzielnia w nowej formie – na odległość. Nie wolno się było zebrać,  wyrażaliśmy swoje zdania i podejmowaliśmy uchwały korespondencyjnie. Inaczej się nie dało. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Zmiana przepisów,  zelżenie zakazów i nakazów pozwoli rozwinąć działalność w czerwcu. Nie ma piosenki o radosnym czerwcu, niestety…

Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej, 30.05.2020