Warsztaty wyjazdowe – poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów w stolicy Kurpiowszczyzny Myszyńcu