Ogłoszenia

Przetargi

Unieważnienie przetargu bez podania przyczyny dot. postepowania na wybór wykonawcy docieplenia stropodachów
Unieważnienie przetargu bez podania przyczyny dot. postepowania na wybór wykonawcy docieplenia stropodachów.

INFORMACJA
o unieważnionym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, informuje, że przetarg w trybie zapytania ofertowego, ogłoszony na podstawie §5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na zadanie polegające na:

Wykonaniu docieplenia stropodachów dwóch budynków:

  • Pawilonu Handlowo–Usługowego przy ul. gen. J. Hallera 13,
  • Budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Targowej 41

 

docieplenie metodą wdmuchiwania w istniejącą przestrzeń stropodachu materiału izolacyjnego – granulatu wełny mineralnej, został unieważniony bez podania przyczyny.

Powyższe jest zgodne z §17 ust. 4 w/w Regulaminu.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej