Tego jeszcze nie było i chyba się nie powtórzy
Tego jeszcze nie było i chyba się nie powtórzy... COVID - 19 , zwany koronawirusem, zawładnął naszym codziennym życiem.

Rzucił gospodarkę Państwa na kolana, dramatycznie zniweczył życie społeczne, by na tym poprzestać. Jego wirtualna obecność odciskała się na codziennych kontaktach i relacjach, na wszechobecnej dezynfekcji, noszeniu maseczek, utrudnieniach w czasie dokonywania zakupów, zamknięciu  na polecenie władz państwowych  wszystkich instytucji życia społecznego i gospodarczego. Nie działały żłobki, przedszkola i szkoły, zakłady usługowe i służba zdrowia, nie wolno się było zbierać, zawieszona została działal ność ciał  statutowych. To było w marcu, w kwietniu  nastąpiły pierwsze poluzowania, ale tak,  jak zdalnie musiały wykonywać pracę  niektóre instytucje, tak zdalnie mogła, nie widząc się, pracować Rada Nadzorcza. Na podstawie dopuszczonych  przez  władze zmian mogła się zebrać, niemal konspiracyjnie, przez Internet lub  telefon. Zostały uchwalone w nowym trybie  uchwały w sprawach ważnych dla Spółdzielni. Czeka nas trudny okres. Spółdzielnia i jej Zarząd rozwiązują na bieżąco problemy i sprawy ważne dla nas.

01 maja 2020 r. Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej