Sprostowanie wraz z przeprosinami „Moja Ostrołęka”
Portal "Moja Ostrołęka" przeprasza za nieumyślne i błędne, jak również zbyt wczesne publikacje tekstu, którego treść stanowił anonimowy list traktujący o rzekomych przekrętach władz Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 5 lutego 2016 r. na łamach portalu „Moja Ostrołęka” ukazał się artykuł pt. „Mieszkańcy OSM: ?oczekiwaliśmy dobrej pracy, zostaliśmy oszukani„, którego treść stanowił anonimowy list traktujący o rzekomych przekrętach władz Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Powyższy artykuł został opublikowany w wyniku błędu jednego z pracowników naszego portalu. W momencie publikacji redakcja nie była w posiadaniu komentarza od żadnej z osób opisywanych w tekście, co jest niezgodne ze standardami i praktyką „Mojej Ostrołęki”. Nieumyślna i błędna, zbyt wczesna publikacja tekstu, który wciąż był w trakcie opracowywania, doprowadziła do sytuacji, w której osoby opisane w tekście nie miały możliwości odniesienia się do zarzutów, a redakcja uwzględnienia ich wypowiedzi w tekście.

Błąd został częściowo naprawiony w artykule pt. „Władze OSM ostro o oskarżeniach członków spółdzielni„, który ukazał się w dniu 9 lutego br.

Zostały w nim zawarte odpowiedzi wszystkich osób wymienionych w treści anonimu opublikowanego kilka dni wcześniej na łamach „Mojej Ostrołęki„. Wszystkie osoby kategorycznie zaprzeczyły stawianym zarzutom.

Równocześnie w redakcji zostały zmienione procedury dopuszczające tekst do publikacji, by uniknąć podobnych błędów w przyszłości. W imieniu redakcji zapewniam, że dopełnimy wszelkich starań, by taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła.

Przepraszam wszystkie osoby wchodzące w skład organów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których dobra osobiste wspomniany artykuł naruszył.

W szczególności przepraszam członka komisji praw członków Wiesława Adamczyka, przewodniczącego komisji rewizyjnej Stanisława Szatanka, prezes spółdzielni Janinę Zambroń, przewodniczącego rady nadzorczej Grzegorza Oracza oraz sekretarza rady nadzorczej Teresę Bieragę za publikację artykułu, którego treść godziła w ich dobre imię. Potwierdzam, że redakcja nie posiada dowodów na temat jakichkolwiek nieprawidłowości powstałych na skutek działalności wymienionych w anonimie osób. Rzekome przekręty opisane w artykule opublikowanym w wyniku błędu nie były poparte dziennikarskimi ustaleniami nad czym szczerze ubolewam i jeszcze raz za ten błąd przepraszam.

Redaktor naczelny dziennika internetowego „Moja Ostrołęka”

Krzysztof Chojnowski