Spóźniony podmuch ostatniej zimy, ale nie tylko…
Będzie rzeczywiście i o pogodzie, ale wbrew tytułowi więcej uwagi poświęcę sprawom minionym i coraz bliższym.

Będzie rzeczywiście i o pogodzie, ale wbrew tytułowi więcej uwagi poświęcę sprawom minionym i coraz bliższym.

Spółdzielnia przygotowuje się do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Członków, co wyraziło się wyborem, jeszcze jesienią ub. roku uprawnionego podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego za 2019 rok, a następnie przekazania wszystkich wymaganych prawem materiałów, przede wszystkim sprawozdania finansowego, wspomnianemu podmiotowi. Przygotowania na innych odcinkach nabierały tempa.

Początek roku jest okresem najwłaściwszym do przyjęcia i uchwalenia planów gospodarczych na bieżący rok. Tak się też stało. 30 stycznia Rada Nadzorcza , na wniosek Zarządu OSM, po analizie i rozważeniu właściwym dla tej materii, przyjęła/ uchwaliła „Plan gospodarczo-finansowy dla Spółdzielni wraz z programem działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej na 2020 rok. Sprawom gospodarczym będziemy poświęcać sporo czasu i uwagi, nie żyjemy ani w próżni, ani w krainie szczęśliwości, Spółdzielnię dotykają wszystkie zjawiska rynkowe, Zarząd musi na nie reagować. Dotychczas czynił to z wielką rozwagą i umiarem, zapewne tak będzie w przyszłości.

Z pozytywnym oddźwiękiem ze strony Rady Nadzorczej spotkały się także działalność społeczno-oświatowa i kulturalna prowadzona przez Spółdzielnię, a także postępowanie w zakresie przestrzegania procedur przewidzianych w regulaminie wyboru wykonawców robót budowlanych i usług. Zarówno komisje Rady, ja i ona sama wyraziła wysokie uznanie dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań.

Pozytywnie odniosła się Rada do wniosku właścicieli „Biedronki” przy ul. H. Sienkiewicza 53, w którym to obiekcie odbędzie się remont ściany frontowej na koszt wynajmującego. Ustalone zostały warunki realizacji, korzystne także dla Spółdzielni.

We wszystkich sprawach , stosownie do norm Statutu OSM, podjęte zostały uchwały, których wykonawcą będzie Zarząd.

Obiecana rzecz o pogodzie. Pisząc o grudniu zapomniałem wspomnieć, że był on łaskawy dla wykonawców robót ziemnych, ani na dzień nie przerwano prac przy budowie parkingu przy ul. Konopnickiej i Goworowskiej, jest używany przez członków Spółdzielni tam mieszkających, choć na oficjalne zakończenie i wszystkie czynności odbiorcze trzeba będzie jeszcze kapeńkę poczekać. Wreszcie coś należy się i styczniowi, który wprawdzie tylko na 1 dzień, ale przecież pokazał, że ma coś wspólnego z zimą. 29 stycznia powiało, posypało, wyjechały pługi, piaskarki….nazajutrz z trudem można było znaleźć jakieś smętne śniegu resztki. Przed nami luty, według przysłowia trzeba znaleźć jakieś ciepłe buty….. Pożyjemy, zobaczymy….Nie ma kuligów, nie ma saneczek….takie mamy zimy.

Ostrołęka 01 lutego 2020 r. Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej