Relacja z Dnia Kobiet Klubu Seniora „Wrzos”
Relacja z Klubu Seniora "Wrzos", gdzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet 10 marca 2024r

W dniu 10 marca 2024r Klub Seniora „Wrzos” obchodził uroczyście Dzień Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

p. Anna Popławska Prezes Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, p. Tadeusz Zawistowski Zastępca Prezesa OSM, p. Jolanta Sadłowska Członek Zarządu OSM oraz p. Robert Adamczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz jego zastępca p. Jan Drabot. Na zaproszenie seniorów odpowiedział również p. Stanisław Szatanek Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki.

Podczas spotkania nie zabrakło pięknych życzeń od zaproszonych gości, miłych i ciepłych słów oraz gromkiego 100 lat zaśpiewanego wspólnie dla wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet ale i dla Panów z okazji przypadającego na 10 marca Dnia Mężczyzny.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tą okazję ufundował słodki upominek w postaci tortu okolicznościowego. Wspólnie spędzony czas był dobrą okazją do rozmów i wspomnień, które budzą pozytywne emocje.