Ogłoszenia

Przetargi

Przetarg ofertowy na docieplenie stropodachów
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg Przetarg ofertowy na "docieplenie stropodachów"

 

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13 ogłasza przetarg w formie złożenia oferty na:

Wykonanie docieplenia stropodachów 2 budynków:

  • Pawilon Handlowo–Użytkowy przy ul. gen. J. Hallera 13. – 1 655,00 m2
  • oraz Budynek biurowy przy ul. Targowej 41. – 410,00 m2. – (pow. stropodachów ogółem 2 065 m2)

Docieplenie metodą wdmuchiwania w istniejącą przestrzeń stropodachu materiału izolacyjnego – granulatu wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła 0,039 – 0,042 o grubości warstwy 20 cm, wykonanie otworów technologicznych niezbędnych do zsypu granulatu, wykonanie niezbędnej ilości kominów wentylacyjnych (minimum 1 szt. na 50 m2 stropodachu), zamurowanie otworów montażowych, zamknięciu pokrycia dachowego poprzez wypełnienie otworu montażowego płytą stalową lub żelbetową, uzupełnienie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, szkic rozmieszczenia otworów technologicznych (odrębnie na każdy budynek), niezbędne roboty pomocnicze i towarzyszące.

 

Szczegółowe informacje – Dział Techniczny OSM ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 14 – tel. (029) 7666-381 w. 34.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2023 r.

Oferta winna zawierać:

  • cenę wykonania robót w zakresie jw. ogółem, w tym cenę na każdy budynek, – zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • dokumenty dotyczące podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON),
  • certyfikat, aprobatę techniczną, atest higieniczny, klasyfikacje ogniową oraz inne dokumenty dotyczące granulatu wełny mineralnej;
  • wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej do przedmiotu zamówienia;
  • referencje.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: “Przetarg na docieplenie stropodachów” należy złożyć w sekretariacie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13.

Termin składania ofert upływa: 21 sierpnia 2023 r. godzina 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej