Posprzątaj po swoim psie
AKCJA - Posprzątaj po swoim psie

Ostrołęcka Spółdzielnia Centrum przypomina swoim mieszkańcom o obowiązku sprzątania odchodów po swoich czworonogach na klatkach schodowych, innych pomieszczeniach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce.

Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny do 500 zł

Pozwólmy cieszyć się wszystkim przyjaznym i czystym otoczeniem!