Podziękowanie
Rada Nadzorcza i Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej bardzo dziękują wszystkim ludziom o dobrym sercu za pomoc jaką udzielili naszym Ukraińskim sąsiadom.

„ Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten kto dużo daje…”
(Erich Fromm)

Pomagamy Ukrainie

Pomagamy Ukrainie

Odpowiadając na apel Krajowej Rady Spółdzielczej jako naczelnego organu samorządu spółdzielczego, Rada Nadzorcza OSM Uchwałą nr 13/03/2022 z dnia 9 marca 2022 r. upoważniła Zarząd do udzielenia pomocy walczącej Ukrainie.

W dniach od 28.03.2022 r. do 06.04.2022 r. została zorganizowana zbiórka darów najpotrzebniejszych dla walczących i okupowanych miast za naszą wschodnią granicą.
Na apel odpowiedziało wielu mieszkańców, pracowników Spółdzielni oraz członków Rady Nadzorczej, którzy podkreślali, że chociaż w małym stopniu mogą przyczynić się do poprawy życia w walczącej Ukrainie.

Zebrane artykuły w ramach zbiórki darów prowadzonej przez Klub „Lokator” oraz środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów opatrunkowych, preparatów do odkażania ran, leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, środków chemicznych, kosmetyków osobistych, produktów dla dzieci, żywności długoterminowej, pościeli, zostały przekazane w dniu 07.04.2022 r. bezpośrednio przez wolontariusza do Lwowa do państwowego magazynu, z którego skierowane zostaną do walczących miast.

Rada Nadzorcza i Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej bardzo dziękują wszystkim ludziom o dobrym sercu za pomoc jaką udzielili naszym Ukraińskim sąsiadom.