Podwyżka stawek opłat za energię cieplną
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 305 (638) wprowadziła z dniem 21.11.2020r. podwyżkę stawek opłat za dostarczane do budynków ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody (ciepłej wody).

Stawki opłat uległy podwyższeniu o 2,38% dla opłaty stałej  (za MW)  i o 3,60% dla opłaty zmiennej za GJ.

W celu ograniczenia kosztów utrzymania lokali, głównie kosztów centralnego ogrzewania prosimy o oszczędne gospodarowanie energią cieplną w budynkach i mieszkaniach.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ostrołęka, 25.11.2020r.