Petycja do Komisji Europejskiej z dnia 30.01.2023 r.
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w dniu 30.01.2023 r. wystosował Petycję do Komisji Europejskiej.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w dniu 30.01.2023 r. wystosował Petycję do Komisji Europejskiej w sprawie potrzeby zmiany Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, z uwagi na obserwowany wzrost cen energii na rynkach światowych, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz mniejszego ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

W załączeniu treść Petycji do Komisji Europejskiej z dnia 30.01.2023 r.