Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na remont-wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej (w piwnicach) dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący remontu - wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej (w piwnicach) dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytania ofertowe), na podstawie §5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, na:

remont-wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej (w piwnicach) dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ulicy:

  • Goworowska 11
  • Jaracza 8

 

Termin realizacji zamówienia: 16 lutego 2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do czterech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: 8 grudnia 2023 r., do godz. 12:00

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ