Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu dot. wykonania robót drogowych w zakresie miejscowych napraw nawierzchni asfaltowych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dot. miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcięciem krawędzi, głębokość 5 cm, ciągów pieszych, pieszo- jezdnych i jezdnych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 168,00 m2

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytanie o cenę), na podstawie §6 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na wykonanie robót drogowych, w zakresie:

Miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcięciem krawędzi, głębokość 5 cm, ciągów pieszych, pieszo- jezdnych i jezdnych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 168,00 m2.

 

Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do czterech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 20 kwietnia 2023 r. do godziny 12:00 .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny;
  • swobodnego wyboru oferty;
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ