Ogłoszenia

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu dot. remontu/wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic i pom. wspólnych w 3 budynkach
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący remontu/wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic i pomieszczeń wspólnych w 3 budynkach.

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że został ogłoszony przetarg /zapytanie ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na n/w roboty:

Remont/wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic i pomieszczeniach wspólnych w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • ul. 11 Listopada 2;
  • ul. 11 Listopada 4;
  • ul. gen. I. Prądzyńskiego 1.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2023 r.

Termin składania ofert: do 21.06.2023 r., do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 Wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ