Ogłoszenie o podwyżce stawek opłat
Ogłoszenie o podwyżce stawek opłat za energię cieplną

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 15 kwietnia 2022r. ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.4.2022.1247.XIX.Ary opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 30 marca 2022r. wprowadziła podwyżkę stawek opłat za dostarczane do budynków ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody (ciepłej wody).

Stawki opłat netto uległy podwyższeniu o 10,95% dla opłaty stałej (za MW) i o 10,96% dla opłaty zmiennej (za GJ).

W celu ograniczenia kosztów utrzymania lokali w zakresie energii cieplnej – prosimy o oszczędne gospodarowanie energią cieplną w budynkach i mieszkaniach w sezonie grzewczym.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej