Od nowego 2021 roku podwyżka opłat za wywóz śmieci i za wodę.
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że z dniem 01.01.2021r. wprowadza zmianę (podwyżkę) miesięcznej wysokości opłaty za lokal mieszkalny, w n/w składnikach opłat niezależnych od Spółdzielni
  1. wywóz śmieci 12,50 zł/osobę (zmiana z 9,00 zł/osobę) – na podstawie Uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr 357/XXXVII/2020 z 14 grudnia 2020r.
  2. wywóz śmieci 10,00 zł/osobę (zmiana z 6,30 zł/osobę) dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny ? na podstawie Uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr 358/XXXVII/2020 z 14 grudnia 2020r.
  3. woda i ścieki 10,00 zł/m3 (zmiana z 9,99 zł/m3) ? na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (BI.RET.070.408.2018.TR z 20.04.2018r.) ? o czym informowaliśmy Państwa na drukach rozliczeń za wodę za II i III kwartał 2020r.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ostrołęka, 18.12.2020r.