Obrachunki przedwiosenne, a jednak…
Choć się bardzo staram, by nie poświęcać otaczającej nas pogodzie za wiele uwagi, to zwyczajnie się nie da przejść, ot tak, wobec wszystkich ekscesów pogodowych, mimo wszystko korzystnych dla Spółdzielni i jej gospodarki, dla nas.

Choć się bardzo staram, by nie poświęcać otaczającej nas pogodzie za wiele uwagi, to zwyczajnie się nie da przejść, ot tak, wobec wszystkich ekscesów pogodowych, mimo wszystko korzystnych dla Spółdzielni i jej gospodarki, dla nas. Nie kosztuje Spółdzielni tyle, ile jesienią zaplanowano, tzw. akcja zimowa, choć za gotowość , utrzymywanie sprawności sprzętu w formule ” na wszelki wypadek” trzeba płacić. Czas na rozliczenie kosztów zimy jeszcze przed nami, tak jak przed nami marzec, ale chyba już nie kwiecień. Wtedy powinna być wiosna !!!!

Władze Spółdzielni pracowały, każda swoim rytmem, Zarząd się zbierał i wykonywał swoje statutowe i regulaminowe uprawnienia, podejmował decyzje i uchwały związane z bieżącym i perspektywicznym zarządzaniem, sprawami rozmaitej rangi i wagi…. Rada Nadzorcza  pracowała na podstawie planu pracy uchwalonego w grudniu  ub. roku , przy czym merytoryczną podstawę działania stanowiły informacje oraz wnioski opracowane i przedkładane przez Zarząd.

W lutym, co jest zapewne wszystkim członkom Spółdzielni znane, nastąpiło rozliczenie zużycia i kosztów wody zimnej , podgrzanej oraz gazu. Indywidualne powiadomienia na piśmie dostarczone członkom Spółdzielni zawierają wszystkie istotne informacje. Rada Nadzorcza podjęła wymagane Statutem uchwały,  a życie biegnie…

W styczniu podjęta została ważna uchwała dot. szeroko pojętej gospodarki finansowej, ale nie tylko, naszej Spółdzielni. Zbliża się, bo nie ma od tego zjawiska ucieczki, konieczność wdrożenia treści analizy dot. kosztów funkcjonowania Spółdzielni. Prace przygotowawcze są w pełnym biegu, w marcu będziemy , każde z osobna, wiedzieć co trzeba zrobić, by gospodarka i Spółdzielnia funkcjonowały tak, jak powinny. Taniej, jak mawiają znawcy przedmiotu, podobno już było…. Brutalna proza życia – wzrost najniższych wynagrodzeń, w tym najniższej stawki godzinowej, zaordynowany przez rząd, podwyżki cen energii, mediów ogólnie, środków materiałowych by tylko na tym poprzestać stanowią o potrzebie liczenia, liczenia, liczenia…

Lutowe zebranie Rady, wcześniej jej Prezydium i komisji, pozwoliło na rozwiązanie jednej z wielu ludzkich, członkowskich spraw. Zarząd, a na jego wniosek Rada, szukały, i chyba jednak znalazły tzw. ludzkie rozwiązanie dramatycznie zapętlonej sytuacji. Kolejne działania należą do naszego Spółdzielcy. Oby mu się udało, oby mu się powiodło.

Coraz bliżej Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdawczego z natury swojej, ale na jotę mniej ważnego. Pracujemy intensywnie wszyscy, szczególnie podległe Zarządowi działy i sam Zarząd. „Trzy grosze” ma do zrobienia lub odegrania w tym wydarzeniu Rada. Staniemy na wysokości zadania !!!

Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej OSM

Ostrołęka, 28.02.2020 r.