Ogłoszenia

Lokale i place do wynajęcia

Lokal użytkowy o powierzchni 363,69 m? przy ul. Dzieci Polskich 11
Informujemy o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 363,69 m? zlokalizowany w Pawilonie Handlowym przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce.

Lokal użytkowy o powierzchni 363,69 m? zlokalizowany w Pawilonie Handlowym przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce. Lokal wolny ? do zasiedlenia.

Czynsz najmu do negocjacji.

W/wym. lokal wymaga dostosowania do potrzeb nowego użytkownika, na koszt najemcy, może być wykorzystany na cele handlowe lub magazynowe.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany lokal, w szczególności:

  • koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania,
  • koszty zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
  • koszty energii elektrycznej,
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla Nr 1 OSM Ostrołęka, ul. Gen J. Hallera 13A/26 tel. 29 766 69 33.

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.