Ogłoszenia

Lokale i place do wynajęcia

Lokal użytkowy o powierzchni 228,29 m² przy ul. Goworowskiej 13A
Informujemy o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 288,29 m² zlokalizowanego w Pawilonie Handlowym przy ul. Goworowskiej 13A w Ostrołęce.

Lokal wymaga dostosowania do potrzeb nowego użytkownika, na koszt Najemcy, może być wykorzystany na cele handlowe lub magazynowe.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany lokal, w szczególności:

  • koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania,
  • koszty zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
  • koszty energii elektrycznej,
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla Nr 2 OSM
Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 3/1 tel. (29) 764 55 32.

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.