Komunikat w sprawie indywidualnych kont bankowych
Uprzejmie informujemy, że z dniem1 stycznia 2017r. uruchamiane są indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia miesięcznych opłat za lokale: mieszkalne, użytkowe, garaże stałe oraz tymczasowe.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że z dniem1 stycznia 2017r. uruchamia indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia miesięcznych opłat za lokale: mieszkalne, użytkowe, garaże stałe oraz tymczasowe.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017r. prosimy o regulowanie opłat za lokale tylko i wyłącznie na nowe indywidualne rachunki bankowe, których doręczanie rozpoczęliśmy 9 grudnia 2016r. na drukach zawiadomień – za pokwitowaniem odbioru zawiadomienia.

Informujemy, iż nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali (np.dwóch mieszkań, mieszkania i garażu) ? opłaty należy wnosić za każdy lokal oddzielnie, na indywidualny numer rachunku bankowego danego lokalu.

W przypadku realizowania płatności za pośrednictwem stałego zlecenia zapłaty przez Państwa bank, prosimy o poinformowanie banku o zaistniałej zmianie. W przypadku realizacji opłat przez Internet zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowego numeru rachunku bankowego danego lokalu.

Po 1 stycznia 2017r. nie można dokonywać wpłat przy użyciu dotychczasowych książeczek opłat.

Nowe książeczki opłat, przystosowane do wpisu indywidualnych numerów rachunków bankowych będą doręczone do skrzynek pocztowych w terminie do 31.12.2016r.

Osoby, które będą dokonywały płatności za lokale bez używania książeczek opłat, proszone są o zwrot nowych książeczek opłat do Administracji Osiedli: ul. gen. J. Hallera 13A/26 lub ul.H.Sienkiewicza 3/1.