Komunikat
Została przeprowadzona lustracja pełna całokształtu działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż stosownie do postanowień art. 91 ustawy ? Prawo Spółdzielcze została przeprowadzona lustracja pełna całokształtu działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okres od ostatniej lustracji, tj. od dnia 01 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Ustalenia lustracji zawarto w protokóle przekazanym Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni w dniu jego podpisania, tj. 16 kwietnia 2018 roku.

Postępowanie polustracyjne obejmowało również konferencję polustracyjną, na której przeprowadzający badanie przedstawił organom samorządowym Spółdzielni syntezę ustaleń lustracji.

Protokół z lustracji pełnej oraz wystąpienie polustracyjne z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej zgodnie z art. 93 § 2 Prawa Spółdzielczego Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka Spółdzielni udostępnić do wglądu. Dokumenty te znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 (Dział Kadr, Organizacji i Płac).

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ