Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodna z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych w ramach umowy/umowy o dzieło/zlecenia i innych ? zwanych dalej w tekście umową, jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Gen. Hallera 13 07-410 Ostrołęka. Jeżeli w ramach umowy przekazał nam Pan/Pani/Państwo lub będzie przekazywał dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, innych osób, będzie Pan/Pani/Państwo zobowiązany do wypełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego.

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3. Przekazane przez Pana/Panią/Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisów umowy, w celu realizacji innych świadczeń wynikających z umowy, a mające swoje uzasadnienie na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową w Ostrołęce, w tym w szczególności, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową w Ostrołęce.

5. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, powiązane bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją umowy. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską (Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Posiada Pan/Pani/ Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani/Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową w Ostrołęce.

9. Może się Pan/Pani/ Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl, lub wysyłając pismo na adres: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce ul gen. Hallera 13.

10. Administrator danych informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, ich utraty bądź niepowołanej modyfikacji. Postępuje zgodnie z przepisami prawa, realizuje obowiązki i zadania wynikające z przepisów ogólnokrajowych.

Administrator