NEWS

Kierownik administracji osiedla
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik administracji osiedla nr 2

Ostrołęka, 05.01.2021 r.

OFERTA PRACY

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

KIEROWNIK ADMINISTRACJI OSIEDLA NR 2

Miejsce pracy:

Administracja Osiedla Nr 2 ul. H. Sienkiewicza 3/1, 07-410 Ostrołęka.

Opis stanowiska pracy:

 • kierowanie działalnością Administracji w zakresie całokształtu zagadnień związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych Spółdzielni i lokali o innym przeznaczeniu,
 • nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie sanitarno-porządkowym budynków i terenów przyległych w Spółdzielni,
 • kontrola terminów i jakości wykonywanych prac przez wykonawstwo własne oraz firmy zewnętrzne,
 • nadzór nad organizacją przewidzianych prawem przeglądów budynków i instalacji,
 • bezpośrednie zarządzanie podległymi pracownikami i podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,
 • obsługa interesantów.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robót budowlanych,
 • dobra organizacja pracy oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (poprzedzone umową o pracę na czas określony).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy sekretariat@osm-ostroleka.pl lub osobiście dostarczyć na adres siedziby Spółdzielni w terminie do 09.04.2021 r.

W CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

………………………………………………..
(data i podpis kandydata do pracy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119/1 z 4.5.2016) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@osm-ostroleka.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@osm-ostroleka.pl, odoiin@iwa.ostroleka.pl.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.