Ogłoszenia

Przetargi

Informacje o ogłoszonym przetargu
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo?wykonawczej, odrębnej na każdy budynek, wraz z...

Ostrołęka, 03.02.2020r.

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na opracowanie dokumentacji projektowo ?wykonawczej , odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 4 budynkach:

  • przy ul. Starosty Kosa 2A (budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny ? 68 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. S. Jaracza 2 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Goworowskiej 13 (budynek 2-klatkowy, XII -kondygnacyjny ? 68 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Konopnickiej 23 (budynek 2-klatkowy, V -kondygnacyjny ? 20 lokali mieszkalnych),

w Ostrołęce.

Termin realizacji zamówienia: do 20 kwietnia 2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 24 lutego 2020r., do godz. 1400.

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej