Ogłoszenia

Przetargi

Informacje o ogłoszonym przetargu
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na remont schodów zewnętrznych, wejściowych do klatek schodowych 13 budynków mieszkalnych.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??

na remont schodów zewnętrznych, wejściowych do klatek schodowych 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będące przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 24.02.2020r., do godz. 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej